برچسب: آیت الله
بر چه مبنایی به اندیشمندان دینی، «آیت الله»، «حجة الاسلام» و … گفته می‌شود و آیا مرزبندی دقیقی میان این اصطلاحات وجود دارد؟
21 دی 1397
بدون دیدگاه

بر چه مبنایی به اندیشمندان دینی، «آیت الله»، «حجة الاسلام» و … گفته می‌شود و آیا مرزبندی دقیقی میان این اصطلاحات وجود دارد؟

از آن‌جایی که «آیت» در لغت به معنای علامت و نشانه است؛[۱] اصطلاح «آیت الله» می‌تواند عنوانی برای هر نشانه‌ای از نشانه‌های خدا باشد؛ یعنی هر مخلوقی از مخلوقات او، در واقع نشانه‌ای از وجود و قدرت و علم او است. همان‌طور که برخی از آیات به این مطلب تصریح دارند: «و فی الأرض آیات…..