برچسب: اشتغال
آیا دین اسلام در خصوص تناسب کار با شأن و شخصیت توصیه‌ای دارد؟
۲۱ دی ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

آیا دین اسلام در خصوص تناسب کار با شأن و شخصیت توصیه‌ای دارد؟

شأن‌ به معنای منزلت و جایگاه اجتماعی، خانوادگی و فردی هر انسانی است، که در دین اسلام نیز در مواردی بدان پرداخته شده است. اما آنچه در این ارتباط قابل توجه بوده؛ این است که انسان نباید شأن و شخصیت خود را آن قدر بالا برده و به اصطلاح، شأن کاذب برای خویش بسازد که…..