برچسب: امام خمینی(ره)
چرا فرقه صوفیه ادعای صوفی بودن بزرگان عرفان اسلامی را مطرح می کند؟
۱۴ دی ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

چرا فرقه صوفیه ادعای صوفی بودن بزرگان عرفان اسلامی را مطرح می کند؟

قرارگاه سایبری مجاهدان، صوفیان عارف نما برای توجیه سلوک پوشالی خود و جذب افراد مختلف جامعه، بزرگان و چهره های شاخص عرفانی را به خود نسبت می دهند و به تحریف شخصیت آنها پرداخته تا از این طریق علاوه بر فرقه ای کردن آنها مهر تاییدی به عرفان ساختگی خود بزنند. در این بین امام…..