برچسب: امام خمینی
هنرمندي و هنر پروري امام خمینی (ره)
8 بهمن 1397
بدون دیدگاه

هنرمندي و هنر پروري امام خمینی (ره)

به گزارش قرارگاه سایبری مجاهدان، حضرت امام در زمينه هنرهاي گوناگون يك هنرمند به تمام معني و برجسته بودند. هنري كه از فطرت پاك و متعالي او سرچشمه گرفته و در بستر تعليم و تربيت اسلامي شكوفا شده و با زيباترين قالبها و محتواهاي متعالي الهي به ثمر نشسته و همواره در خدمت نشر و…..