برچسب: امنیت
آیا حفاظت از نوامیس، اموال و اشخاص در فقه اسلامی به عهده شخص به خصوصی است؟
30 دی 1397
بدون دیدگاه

آیا حفاظت از نوامیس، اموال و اشخاص در فقه اسلامی به عهده شخص به خصوصی است؟

به گزارش قرارگاه سایبری مجاهدان، آنچه مسلم است؛ این است که یکی از وظایف و مسئولیت‌های حکومت اسلامی و هر حکومت دیگری، برقراری امنیت در جامعه است. و این از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندان از هر نظامی است. روشن است که هر حکومت و دولتی برای استقرار و تداومش نیاز به امنیت اجتماعی دارد. از این‌رو تأمین…..