برچسب: باطل
وظیفه‌ی مأمومین، زمانی که امام جماعت در نماز اشتباه کند، چیست؟
20 دی 1397
بدون دیدگاه

وظیفه‌ی مأمومین، زمانی که امام جماعت در نماز اشتباه کند، چیست؟

اگر امام جماعت در شماره­ رکعت‌های نماز شک کند، یا نماز را اشتباه بخواند و مأموم به شماره­ رکعت نماز یقین داشته باشد می‌تواند به امام جماعت بفهماند و او را از شماره­ ­رکعت‌ها و وظیفه‌اش آگاه نماید.[۱] ولی باید این آگاه کردن به نحوی باشد که باعث باطل شدن نماز نشود، مثل این‌که با…..