برچسب: بدعت
واژه‌های «انحراف و زیغ»، «خرافه و اسطوره» و «بدعت» به چه معنا است؟ آیا با هم تفاوت دارند؟
22 دی 1397
بدون دیدگاه

واژه‌های «انحراف و زیغ»، «خرافه و اسطوره» و «بدعت» به چه معنا است؟ آیا با هم تفاوت دارند؟

به گزارش قرارگاه سایبری مجاهدان، انحراف، از نگاه دینی به معنای «خروج از حق و راه مستقیم دین» است. خرافه، عبارت است از: عقاید باطل و بی‌اساس یا عمل نامعقول که به کلی خلاف منطق و واقعیات می‌باشد. بدعت، به معنای نسبت دادن چیزی به قصد این‌که جزء دین است، در حالی‌که در واقع مطابق…..

آیا نوشتن زیارت نامه برای امام خمینی ره بدعت نیست؟
21 دی 1397
بدون دیدگاه

آیا نوشتن زیارت نامه برای امام خمینی ره بدعت نیست؟

بدعت یعنی چیزی را که از دین نیست در دین وارد کنند و به اسم دین معرفی کنند. چنین عملی حرام است، اما اگر چیز تازه ابداع کنند و بدون این که بخواهند آنرا به دین منتسب نمایند بدعت نخواهد بود . بعد از رحلت حضرت امام خمینی (ره)، عده ای از علاقمندان و شیفتگان…..