برچسب: بنیاد شهید دزفول
مصاحبه این جانباز قابل انتشار نیست!
10 شهریور 1396
بدون دیدگاه

مصاحبه این جانباز قابل انتشار نیست!

گزارش قرارگاه سایبری مجاهدان از خانم ف_دقاق‌نژاد خبرنگار رهیاب خوزستان،: از کجا باید این قصه دردناک را آغاز کرد؟ از چه باید گفت؟ از بغضی که همچون استخوان در گلو می‌ماند! از دردی که تمام وجودمان را به آتش کشیده است. حاج منصور! سخت است نگارنده داستان زندگی‌ات باشم… اول بار نیست که از دردها،…..