برچسب: بهائیت و اقتصاد
پیوند و همکاری متقابل بهائیت و صهیونیسم (۳)
10 دی 1397
بدون دیدگاه

پیوند و همکاری متقابل بهائیت و صهیونیسم (۳)

قرارگاه سایبری مجاهدان، قسمت دوم “پیوند و همکاری متقابل بهائیت و صهیونیسم (۲)” و در صورت نیاز قسمت اول “پیوند و همکاری متقابل بهائیت و صهیونیسم (۱)”  را مطالعه کنید. در ادامه قسمت سوم بخوانید : بهائیت و جنگ اعراب و اسرائیل در جنگ اعراب و اسرائیل، بهائیان همواره از اسرائیل غاصب جانبداری کرده، و…..