برچسب: تحرک
اهمیت ورزش در اسلام چیست؟
۲۱ دی ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

اهمیت ورزش در اسلام چیست؟

عنوان «ورزش» به طور مستقل در اسلام مورد بحث قرار نگرفته است، اما موضوع سلامت بدن، از جنبه‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته و به آن اهمیت داده شده است؛ از این‌رو ورزش یکی از مهم‌ترین راه‌های حفظ سلامتی بدن و افزایش توانایی آن، جهت انجام وظایف و عبادات به‌شمار می‌رود؛ لذا از این جهت…..