برچسب: تک فرزند
کسی که در این دنیا برادر و خواهر ندارد، پیش خداوند اجر و پاداشی دارد؟
21 دی 1397
بدون دیدگاه

کسی که در این دنیا برادر و خواهر ندارد، پیش خداوند اجر و پاداشی دارد؟

دنیا محل امتحان[۱] است و جای گذر، نه محل استقرار و ماندگاری. داشتن نعمت امتحان است و نداشتن و یا از دست دادن آن، نوع دیگری از امتحان. هر نوع سختی، مصیبت، گرفتاری و … همه امتحان هستند و هر کس در مقابل این امتحانات شکیبا باشد و صبر پیشه کند، از پاداش الهی بهره‌مند خواهد…..