برچسب: جامعه شناس
تغییر سبک زندگی، کارکرد اصلی ماهواره
12 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

تغییر سبک زندگی، کارکرد اصلی ماهواره

یک جامعه شناس گفت: امروز سبک زندگی که تبلیغ می‌شود سبکی است که تعریف خاصی برای زن زیبا دارد؛ این تبلیغ مستقیما گفته نمی شود بلکه با نشان دادن هنرمندان زن در سینما بیان می‌شود. در حقیقت کارکرد اصلی ماهواره اینجا خود را نشان می‌دهد. به گزارش قرارگاه سایبری مجاهدان، دکتر روژان مظفری محقق، پژوهشگر…..