برچسب: جوانان
نقش جوانان در جامعه از نگاه قرآن چیست؟
21 دی 1397
بدون دیدگاه

نقش جوانان در جامعه از نگاه قرآن چیست؟

به گزارش قرارگاه سایبری مجاهدان، انسان مؤمن باید از ابتدای فهم و درک خود تا آن لحظه که زندگیش به پایان می‌رسد، نقش مثبتی در جامعه داشته باشد و نیازی نیست که قرآن بر مبنای سنّ افراد، به جداسازی نقش آنها در جامعه بپردازد. با این وجود، قرآن کریم با طرح الگوهایى از جوانان شایسته؛…..