برچسب: حکم
آیا در قانون اساسی تعبیر «حکم مصلحتی» وجود دارد؟ آیا در قرآن به حکم مصلحتی اشاره شده است؟
۱ بهمن ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

آیا در قانون اساسی تعبیر «حکم مصلحتی» وجود دارد؟ آیا در قرآن به حکم مصلحتی اشاره شده است؟

به گزارش قرارگاه سایبری مجاهدان، در قانون اساسی تعبیر «حکم مصلحتی» وجود ندارد. حکم مصلحتی در واقع همان حکم ولایی یا حکومتی است، ولی در به‌کارگیری این عنوان، به حیثیت مصلحت‌اندیشی حاکم توجه می‌شود. احکام کلی الهی به واقعی و ظاهری تقسیم می‌شود. خود احکام واقعی نیز بر دو دسته‌اند: احکام واقعی اولی و احکام واقعی…..

مزد گرفتن در برابر انجام حجامت چه حکمی دارد؟
۲۴ دی ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

مزد گرفتن در برابر انجام حجامت چه حکمی دارد؟

به گزارش قرارگاه سایبری مجاهدان، در مسئله اجرت گرفتن حجامت و کسب درآمد از این‌راه،[۱] روایات متعارضی وجود دارد. الف) برخی از روایات، مزد گرفت برای حجامت کردن را به صورت مطلق جایز می‌دانند؛ مانند: ۱. امام باقر(ع): «شخصی از قبیله بنی‌بیاضه پیامبر(ص) را حجامت کرد. اگر مزد گرفتن برای حجامت کردن حرام بود، پیامبر(ص)…..