برچسب: خواستگاری
آیا در هنگام ازدواج یک زن مسلمان با فرد دارای مسایل غیر اخلاقی، افراد مطلع می توانند زن را از این مسائل آگاه سازند؟
20 دی 1397
بدون دیدگاه

آیا در هنگام ازدواج یک زن مسلمان با فرد دارای مسایل غیر اخلاقی، افراد مطلع می توانند زن را از این مسائل آگاه سازند؟

قبل از ذکر پاسخ آیات عظام باید گفت که: وظیفه ی هر زن مسلمانی است که وقتی کسی به خواستگاری او می آید، درباره ی او تحقیق کند تا فرد مورد نظر و علاقه خود را پیدا کند (از هر جهت) و اگر برای تحقیق از همسر آینده­ی خود، از دیگران چیزی را پرسید همه…..