برچسب: داوود
آیا در مراسم عبادی و نیایش‌های ادیان گذشته – بویژه در زمان حضرت داود(ع)- از ابزار موسیقی استفاده می‌شده است؟
21 دی 1397
بدون دیدگاه

آیا در مراسم عبادی و نیایش‌های ادیان گذشته – بویژه در زمان حضرت داود(ع)- از ابزار موسیقی استفاده می‌شده است؟

به گزارش قرارگاه سایبری مجاهدان، اگرچه در قرآن کریم به صدا خوش داود نبی(ع) و نیز همزبان‌شدن کوه‌ها و پرندگان با او اشاره شده است،[۱] اما از آلات موسیقی در این نیایش، سخن به میان نیامده است. در منابع شیعی نیز چنین ادعایی وجود ندارد و شاید این اشتباه از آن‌جا سرچشمه گرفته که کتاب…..