برچسب: دست فروشی
دست‌فروشانی در مسیر رفت و آمد عمومی بساط می‌کنند. اگر در حال عبور به صورت غیر عمدی خسارتی به آنان وارد کنیم، آیا ضامن هستیم؟
24 دی 1397
بدون دیدگاه

دست‌فروشانی در مسیر رفت و آمد عمومی بساط می‌کنند. اگر در حال عبور به صورت غیر عمدی خسارتی به آنان وارد کنیم، آیا ضامن هستیم؟

به گزارش قرارگاه سایبری مجاهدان، هر چند دست‌فروشی ممکن است منع قانونی داشته باشد، ولی خسارت‌زدن به اموال دیگران – گرچه غیر عمدی باشد – موجب ضمان است و باید جبران شود. البته برخی فقها[۱] معتقدند که اگر دست‌فروشان اموال خود را به گونه‌ای قرار داده‌ باشند که عرفاً همواره در معرض تلف و آسیب…..