برچسب: دعای توسل
چرا در دعای توسل، اسامی ائمه(ع) به صورت منادای منصوب آمده است؟
20 دی 1397
بدون دیدگاه

چرا در دعای توسل، اسامی ائمه(ع) به صورت منادای منصوب آمده است؟

ندا یعنی خواندن یک مخاطب حقیقی یا مجازی به وسیله حرف «یا» و دیگر ادوات مشابه آن. بر اساس قواعد ادبیات زبان عرب، منادا قرار گرفتن کلمات از سه حالت خارج نیست: ۱. منادا «مفرد» باشد؛ یعنی مضاف و شبه مضاف نباشد. مانند جایی که منادا «اسم علم» یا «نکره مقصوده» باشد. در این‌جا منادا…..