برچسب: ذکات
اگر کسی بین سال خمسی، برای تأمین نیاز زندگی قرض کند، آیا در پایان سال خمسی می‌تواند آن مبلغ را از درآمد سالش کسر کند و فقط خمس مابقی درآمدش را بپردازد؟
23 دی 1397
بدون دیدگاه

اگر کسی بین سال خمسی، برای تأمین نیاز زندگی قرض کند، آیا در پایان سال خمسی می‌تواند آن مبلغ را از درآمد سالش کسر کند و فقط خمس مابقی درآمدش را بپردازد؟

به گزارش قرارگاه سایبری مجاهدان، در فرض سؤال، تنها در صورتی‌که تا قبل از سال خمسی بدهی‌ را پرداخت کند، مشمول خمس نخواهد بود، البته برخی[۱] مراجع مطلقاً این مبلغ را متعلق خمس ندانسته‌اند. همچنین برخی[۲] مراجع در این‌باره می‌گویند، اگر قرض کردن، پس از کسب درآمد باشد، مبلغ پرداختی جهت ادای قرض، مشمول خمس…..