برچسب: رهبری
اعضای شورای نگهبان را رهبر انتخاب می‌کند و آنها هم صلاحیت مجلس خبرگان را تأیید و مجلس خبرگان نیز رهبر را تعیین می‌کنند، آیا این نوعی دور نیست؟
30 دی 1397
بدون دیدگاه

اعضای شورای نگهبان را رهبر انتخاب می‌کند و آنها هم صلاحیت مجلس خبرگان را تأیید و مجلس خبرگان نیز رهبر را تعیین می‌کنند، آیا این نوعی دور نیست؟

به گزارش قرارگاه سایبری مجاهدان، فقها، مشروعیت ولى فقیه را الهى و متکى به نصب از سوى شارع می‌دانند. بر این اساس، نقش خبرگان، کارشناسى و تشخیص مصداقِ ولى فقیه و معرفى وى به مردم است. این مجلس از آن‌جا که از مجتهدین و صاحب‌نظران تشکیل یافته است، در شناسایی ولی فقیه صلاحیت دارند و به…..