برچسب: رهبر
فرق امام و رهبر از حیث واژه و اصطلاح چیست؟
30 دی 1397
بدون دیدگاه

فرق امام و رهبر از حیث واژه و اصطلاح چیست؟

به گزارش قرارگاه سایبری مجاهدان، ۱. واژه «امام»، مفرد، و جمع آن ائمه است و در لغت به معنای چیزی است که از وى پیروى و به وى اقتدا شود، خواه انسان باشد که از کار یا سخنش پیروی شود یا کتاب باشد یا غیر آن، حق باشد یا باطل باشد.[۱] ۲. واژه « رهبر »…..