برچسب: روح
با پیوند و انتقال مغز از بدنی به بدن دیگر، آیا روح از یک انسان به انسان دیگر نقل مکان می‌کند؟!
22 دی 1397
بدون دیدگاه

با پیوند و انتقال مغز از بدنی به بدن دیگر، آیا روح از یک انسان به انسان دیگر نقل مکان می‌کند؟!

به گزارش قرارگاه سایبری مجاهدان، روح همان جسم مادی مغز نیست،[۱] بلکه مغز یکی از وسیله‌های شناخته شده انتقال اطلاعات است. و اینگونه نیست ‌که اگر مغز را از بدنی به بدن دیگر پیوند بزنیم، لزوماً باید روح فرد نیز انتقال یابد؛ زیرا اولاً: چنین چیزی(انتقال مغز از بدنی به بدن دیگر) در حد فرضیه…..