برچسب: زمان
چرا در فعل مضارع و در حالت نصبی و جزمی، نون انتهایی جمع مؤنث – مانند دیگر نونها – حذف نمی‌شود؟
21 دی 1397
بدون دیدگاه

چرا در فعل مضارع و در حالت نصبی و جزمی، نون انتهایی جمع مؤنث – مانند دیگر نونها – حذف نمی‌شود؟

در برخی از صیغه‌های فعل مضارع، حرف نونی که در انتهای فعل قرار دارد، نشانه و علامت رفع است. از این‌رو؛ در حالت جزم(به صورت فعل امر یا مجزوم به لَم و…) یا در حالت نصب، این نون حذف می‌شود.[۱] اما نون انتهای صیغه ششم و دوازدهم فعل مضارع(جمع مؤنث غایب و مخاطب) علامت رفع…..