برچسب: سجده
اگر زنی در حال سجده، حائلی مثل چادر بین مهر و پیشانی‌اش قرار گرفته باشد، آیا نمازش را باید دوباره بخواند؟
23 دی 1397
بدون دیدگاه

اگر زنی در حال سجده، حائلی مثل چادر بین مهر و پیشانی‌اش قرار گرفته باشد، آیا نمازش را باید دوباره بخواند؟

به گزارش قرارگاه سایبری مجاهدان، ابتدا باید گفت، اگر بدون آن‌که در شناخت احکام دینی کوتاهی کرده باشید، اساساً هیچ احتمال نمی‌دادید که وجود چنین مانعی مبطل نماز باشد، به نظر بیشتر مراجع نمازهای گذشته شما صحیح است، اما اگر حکم را می‌دانستید، مسئله چند صورت پیدا می‌کند: ۱. اگر نسبت به وجود حائل، شک…..

وظیفه‌ی مأمومین، زمانی که امام جماعت در نماز اشتباه کند، چیست؟
20 دی 1397
بدون دیدگاه

وظیفه‌ی مأمومین، زمانی که امام جماعت در نماز اشتباه کند، چیست؟

اگر امام جماعت در شماره­ رکعت‌های نماز شک کند، یا نماز را اشتباه بخواند و مأموم به شماره­ رکعت نماز یقین داشته باشد می‌تواند به امام جماعت بفهماند و او را از شماره­ ­رکعت‌ها و وظیفه‌اش آگاه نماید.[۱] ولی باید این آگاه کردن به نحوی باشد که باعث باطل شدن نماز نشود، مثل این‌که با…..