برچسب: سوال
فرق سؤال و شبهه چیست؟
۲۱ دی ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

فرق سؤال و شبهه چیست؟

قرارگاه سایبری مجاهدان//  اگرچه در ابتدا این دو واژه، معنای نزدیک به همی دارند، اما با توجه به امر مهم پاسخ‌گویی و ظرافت‌های موجود در این زمینه باید با دقت بیشتری آن‌دو را بررسی کرد؛ چرا که نوع پرداختن به هر کدام می‌تواند متفاوت باشد. سؤال معمولاً از فطرت حقیقت‌جوی انسان سرچشمه می‌گیرد که در…..