برچسب: شهادت
چرا شهادت یک مرد با شهادت دو زن مساوی است ؟
20 دی 1397
بدون دیدگاه

چرا شهادت یک مرد با شهادت دو زن مساوی است ؟

احکام و قوانینی که از سوی خداوند برای بشریت وضع شده است مطابق نظام تکوین و حقایق جهان هستی و ساختار وجودی انسان است. از آنجا که ساختار وجود جسمی و روحی زن با مرد متفاوت است، وظایف، تکالیف و احکام این دو نیز مساوی نیست. یکی از تکالیف اداء شهادت در نزد قاضی است…..