برچسب: شهید مرتضی آوینی
شهید آوینی: چه نوع تئاتری می‌تواند مخاطب داشته باشد
17 فروردین 1396
بدون دیدگاه

شهید آوینی: چه نوع تئاتری می‌تواند مخاطب داشته باشد

به بیان «شهید مرتضی آوینی» تئاتری که به تبع سلیقه روز غرب تنها یک نیم نگاهی از سر عنایت به فرهنگ ایرانی انداخته باشد، نمی‌تواند با مردم مخاطبه کند و تا زمانی که چنین باشد، تئاتر محتضری است که مرگ را انتظار می‌کشد. به گزارش قرارگاه سایبری مجاهدان، شهید مرتضی آوینی در کتاب «رستاخیز جان»…..