برچسب: صوفیه
نگاهی به صوفیه و معنویت کاذب
۱۴ دی ۱۳۹۷
بدون دیدگاه
معنويت با بوی حشيش/ صوفيه و معنويت دروغين

نگاهی به صوفیه و معنویت کاذب

جريان صوفيه يك جریانی است كه پيدايش آن باانگیزه سياسی بوده است و امروز نيز جریان‌های استعماری برای اين جريان در شبکه‌های ماهواره‌ای خود رپرتاژ آگهی‌های قابل‌توجهی می‌روند