برچسب: صیحه
با توجه به کروی بودن زمین، چگونه تمام مردم صیحه آسمانی را شب‌هنگام و یا همزمان با طلوع صبح می‌شنوند؟!
21 دی 1397
بدون دیدگاه

با توجه به کروی بودن زمین، چگونه تمام مردم صیحه آسمانی را شب‌هنگام و یا همزمان با طلوع صبح می‌شنوند؟!

قرارگاه سایبری مجاهدان//  همان‌گونه که می‌دانیم و در پرسش آمده، در بسیاری از مناطق کره زمین شب و روزشان با هم مختلف است. به این معنا که در برخی از مناطق در یک ساعت، روز است در مناطقی دیگر در همان ساعت شب است و بالعکس. بر این اساس همان‌طوری که شب جمعه بیست و…..