برچسب: طعام
اگر به دلیل ناآگاهی از حرمت و یا اضطرار، غذای حرامی را بخوریم، آیا قساوت قلبی که پیامد لقمه حرام است، دامنگیرمان خواهد شد؟
۲۱ دی ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

اگر به دلیل ناآگاهی از حرمت و یا اضطرار، غذای حرامی را بخوریم، آیا قساوت قلبی که پیامد لقمه حرام است، دامنگیرمان خواهد شد؟

به گزارش قرارگاه سایبری مجاهدان، همان‌گونه که خوردن غذای فاسد – حتی در صورت عدم آگاهی – به بدن انسان آسیب زده و میکروبها و ویروسهای مضر را وارد بدن او می‌کند، غذاهای حرام – هرچند به دلیل ناآگاهی از حرمت و یا اضطرار، برای خورنده حلال باشد – ممکن است در آنها زمینه‌هایی برای…..