برچسب: عبادت
آیا زمانهای اعلام‌شده برای نمازها و دعاها، به تنهایی هیچ ارزشی نداشته و تنها برای منظم کردن آنها مورد استفاده قرار می‌گیرند؟
21 دی 1397
بدون دیدگاه

آیا زمانهای اعلام‌شده برای نمازها و دعاها، به تنهایی هیچ ارزشی نداشته و تنها برای منظم کردن آنها مورد استفاده قرار می‌گیرند؟

به گزارش قرارگاه سایبری مجاهدان، در نظام تکوین، مخلوقات در یکدیگر تأثیر دارند و از یکدیگر متأثر می‌شوند، به یکدیگر بهره می‌دهند و از یکدیگر بهره می‌برند.[۱] در حقیقت نظام اتمّ، از مجموع علل و اسباب آشکار و نهان تشکیل شده است. همان‌طورى که علل مادّى و محسوس، بعضى در بعض دیگر تأثیر می‌گذارد، در…..

آیا عبادت فرشتگان نیز دارای پاداش است؟
21 دی 1397
بدون دیدگاه

آیا عبادت فرشتگان نیز دارای پاداش است؟

واژه «ثواب» از ریشه «ثوب» به معنای رجوع و برگشت است. به اجر و پاداش نیز از این جهت ثواب گفته می‌شود که به شخص فاعل برگشت می‌کند.[۱] در معنای ثواب(دریافت پاداش) قید در آخرت بودن نیامده، و از این جهت مطلق است و شامل پاداش‌هایی که شخص قبل از آخرت دریافت می‌کند نیز می‌شود؛…..