برچسب: عروض
منظور از « عروض » در ادبیات شعر فارسی چیست؟
21 دی 1397
بدون دیدگاه

منظور از « عروض » در ادبیات شعر فارسی چیست؟

به گزارش قرارگاه سایبری مجاهدان، « عروض »؛ واژه‌ای عربی و به ‌معنای فنّ سنجیدن شعر و شناختن وزن‌ها و بحرهای کلام منظوم با افاعیل عروضی و پیدا کردن اوزان اشعار بر پایه آن افاعیل است. به این دلیل این دانش را «عروض» نامیده‌اند که وزن شعر بر آن عرضه می‌شود.[۱] در ضمن، اصطلاح «عروض» به…..