برچسب: عشریه
عَشریه یا عُشریه چیست و کدام تلفظ صحیح است؟
21 دی 1397
بدون دیدگاه

عَشریه یا عُشریه چیست و کدام تلفظ صحیح است؟

«عَشَر» و «عَشَرَه» به معنای ده(۱۰) و «عُشر» به معنای «یک دهم» است.[۱] این دو کلمه هنگام نسبت به صورت عَشَریه و عُشریه می‌آیند و هر دو تلفظ در جای خود صحیح است. بنابر این، باید با عبارت قبل و بعد آن بفهمیم به معنای عدد ۱۰ است یا کسری از کسرهای آن. اگر به…..