برچسب: علم انساب
منظور از « علم انساب » چیست؟
21 دی 1397
بدون دیدگاه

منظور از « علم انساب » چیست؟

به گزارش قرارگاه سایبری مجاهدان، علم انساب از تعیین نسب(نژاد و تبار) مردم و روش‌های پژوهش در آن، با هدف پرهیز از خطا در تعیین نسب اشخاص سخن می‌گوید.[۱] حاجی خلیفه، نسب‌شناسی را این‌گونه تعریف کرده است: «علمی است که به شناسایی نسب‌های مردم می‌پردازد و دارای منفعت زیاد است و هدف آن دوری از…..