برچسب: لقب
آیا زنان می‌توانند از کنیه «ام قاسم» برای خود استفاده کنند؟
21 دی 1397
بدون دیدگاه

آیا زنان می‌توانند از کنیه «ام قاسم» برای خود استفاده کنند؟

در فرهنگ عربی به آن دسته از نام‌هایی که با پیشوند «أب» (در مردان) و «أمّ» (در زنان) همراه باشد، کُنیه می‌گویند. با توجه به معنای أب(پدر) و أمّ(مادر) نوعاً این اسامی برای کسانی به کار برده می‌شود که نام یکی از فرزندانشان قاسم باشد و از این جهت به پدر و مادرشان «أبو القاسم»…..