برچسب: مال
معنای دقیق «برکت» چیست و از منظر دنیایی و مادی چه مکانیزمی دارد؟
21 دی 1397
بدون دیدگاه

معنای دقیق «برکت» چیست و از منظر دنیایی و مادی چه مکانیزمی دارد؟

به گزارش قرارگاه سایبری مجاهدان، به نظر می‌رسد برکت مراحل یا اقسامی دارد که بخشی از آن ساده و قابل فهم بوده، امّا بخشی دیگر – دست کم با ابزار و نگاه‌های مادی – قابل درک و فهم نیست. ۱. آنچه قابل درک است، نمونه‌های فراوانی دارد مانند آنچه ما در زندگی روزمره خود می‌بینیم…..