برچسب: متقابل بهائیت و صهیونیسم
پیوند و همکاری متقابل بهائیت و صهیونیسم (۳)
10 دی 1397
بدون دیدگاه

پیوند و همکاری متقابل بهائیت و صهیونیسم (۳)

قرارگاه سایبری مجاهدان، قسمت دوم “پیوند و همکاری متقابل بهائیت و صهیونیسم (۲)” و در صورت نیاز قسمت اول “پیوند و همکاری متقابل بهائیت و صهیونیسم (۱)”  را مطالعه کنید. در ادامه قسمت سوم بخوانید : بهائیت و جنگ اعراب و اسرائیل در جنگ اعراب و اسرائیل، بهائیان همواره از اسرائیل غاصب جانبداری کرده، و…..

پیوند و همکاری متقابل بهائیت و صهیونیسم (۲)
10 دی 1397
بدون دیدگاه

پیوند و همکاری متقابل بهائیت و صهیونیسم (۲)

قرارگاه سایبری مجاهدان، قسمت اول “پیوند و همکاری متقابل بهائیت و صهیونیسم (۱)” را در صورت نیاز مطالعه کنید. در ادامه قسمت دوم بخوانید : فلسطین، مرکز بهائیت > بهائیان سرزمین فلسطین را به عنوان مرکز اصلی جامعه‌ی بهائیت پذیرفتند. دولت اسرائیل نیز اولین دولتی بود که بهائیت را به عنوان یک دین رسمی به…..

پیوند و همکاری متقابل بهائیت و صهیونیسم (۱)
10 دی 1397
بدون دیدگاه

پیوند و همکاری متقابل بهائیت و صهیونیسم (۱)

قرارگاه سایبری مجاهدان: اشاره بهائیان، فرقه ای از آئین بابی هستند که خود، برخاسته از مکتب شیخیه و تفکر رکن رابع است. مؤسس اصلی آئین بهائیت، میرزا حسینعلی نوری است که ابتدا پیرو باب بوده و در تبلیغ و ترویج بابیت تلاش می کرده است. و با استقرار در عکای فلسطین اشغالی و حمایت دولتمردان…..