برچسب: مذهب
مذهب شيعه چند فرقه دارد و در كجاي جهان زندگي مي كنند؟
21 دی 1397
بدون دیدگاه

مذهب شيعه چند فرقه دارد و در كجاي جهان زندگي مي كنند؟

قرارگاه سایبری مجاهدان// در تاريخ شيعه، فرقه هايي پديد آمده است كه بسياري از آنها منقرض شده اند، و بحث درباره آنها فايده‌ چنداني ندارد. فرقه هاي شيعه كه هم اكنون موجودند عبارتند از: شيعه اثنا عشريه، شيعة زيديه، و شيعة اسماعيليه، كه درباره هر يك از آنها به اختصار بحث خواهيم كرد. اما قبل…..