برچسب: نجاسات
اگر نمازگزار از روی فراموشی، با لباس نجس نماز بخواند، آیا نمازش باطل است؟ آیا خون و دیگر نجاسات در این زمینه، تفاوتی با هم دارند؟
24 دی 1397
بدون دیدگاه

اگر نمازگزار از روی فراموشی، با لباس نجس نماز بخواند، آیا نمازش باطل است؟ آیا خون و دیگر نجاسات در این زمینه، تفاوتی با هم دارند؟

به گزارش قرارگاه سایبری مجاهدان، یکی از شرایط نماز آن است که بدن و لباس نماز‌گزار پاک باشد؛ پس اگر کسى عمداً و از روی اختیار با بدن یا لباس نجس نماز بخواند، نمازش باطل است.[۱] حال اگر این کار غیر عمدی باشد، چند صورت دارد: ۱. اگر نماز خواندن با بدن و لباس نجس…..