برچسب: نجاست
موی گربه چه حکمی دارد؟
۲۰ دی ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

موی گربه چه حکمی دارد؟

موی گربه چه حکمی دارد؟ اینکه می‌گویند موی گربه نماز ندارد آیا صحیح است؟ چرا؟

آیا مواد متنجس ( نجس )داخل خوراکی ها با پخته شدن استحاله و پاک می شوند؟
۲۰ دی ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

آیا مواد متنجس ( نجس )داخل خوراکی ها با پخته شدن استحاله و پاک می شوند؟

استحاله یکی از پاک کننده هاست و معنای آن ، این است که “جنس چیز نجس به طورى عوض شود که به صورت چیز پاکى در آید. مثل آن که چوب نجس بسوزد و خاکستر گردد، یا سگ در نمک‏زار فرو رود و نمک شود، ولى اگر جنس آن عوض نشود مثل آن که گندم…..