برچسب: نظام اجتماعی
فئودالیسم یعنی چه و در چه تاریخی به وجود آمد؟
19 دی 1397
بدون دیدگاه

فئودالیسم یعنی چه و در چه تاریخی به وجود آمد؟

در ابتدا نگاهی به کتب لغت برای فهم معنای این واژه می اندازیم: فئودال: کسی که دارای ملک ها و رعایای بسیار باشد و بر آنان تسلط کامل داشته باشد؛ ملاک بزرگ؛ عمده مالک.[۱] فئودالیسم: حکومت ملوک الطوایفی؛ حکومت مالکان عمده و اشراف.[۲] فئودالیته: حکومت ملوک الطوایفی که در قرون وسطا در اروپا معمول بود……