برچسب: نمار
چرا باید اذان به زبان عربی گفته شود؟
۲۰ دی ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

چرا باید اذان به زبان عربی گفته شود؟

عمده ترین دلیل در خواندن اذان به زبان عربی، این است که اذان، از عبادات و سنت های پیامبر اکرم (ص) است و عبادات توقیفی هستند یعنی به جا آوردن آنها باید به همان شکلی باشد که خداوند تعیین فرموده است، علاوه این عبادت باید در طول قرون و اعصار، بدون کم و کاست برای…..