برچسب: نوزاد
مدت زمان مراحل جنین (نطفه، علقه و مضغه) چند روز است؟
21 دی 1397
بدون دیدگاه

مدت زمان مراحل جنین (نطفه، علقه و مضغه) چند روز است؟

بر اساس روایات معتبر و فتوای مشهور فقها، مدت زمان هر یک از مراحل نطفه، علقه و مضغه، چهل روز است. یکی از مباحث در مورد جنین وجود مراحل مختلف در آن و مدت این مراحل است. این مسئله را به صورت اجمال بر اساس آیات قرآن، روایات، فقه و علوم پزشکی مورد بررسی قرار…..