برچسب: ولایت
آیا امامت و ولایت فقیه، بحثی کلامی است یا فقهی؟
1 بهمن 1397
بدون دیدگاه

آیا امامت و ولایت فقیه، بحثی کلامی است یا فقهی؟

به گزارش قرارگاه سایبری مجاهدان، لازم است قبل از پاسخ به دو نکته توجه شود: ۱. موضوع علم کلام،[۱] ذات و صفات و افعال خداوند است؛[۲] ولی موضوع علم فقه، افعال مکلفین می‌باشد.[۳] ۲. متکلمان شیعه‌ امامیه، امامت را منصبی الهی دانسته و در این زمینه قائل به انتصاب؛ یعنی لزوم انتخاب و نصب امام از…..

ولایت فقیه در شیعه چه جایگاهى دارد؟
30 دی 1397
بدون دیدگاه

ولایت فقیه در شیعه چه جایگاهى دارد؟

به گزارش قرارگاه سایبری مجاهدان، مسئله «ولایت فقیه» به عنوان یک رکن اساسى در حوزه سیاست اسلامى مطرح است. تبیین مفهوم، ادله، و دامنه این ولایت و نسبت آن با نهادهاى سیاسى – اجتماعى و مفاهیم اساسى؛ مانند جامعه مدنى، آزادى، امت اسلامى و مرجعیت، در واقع تصویرى کلى از «مکتب و نظام سیاسى اسلام» عرضه…..

جایگاه ولایت فقیه در نظام سیاسى اسلام چیست؟
22 دی 1397
بدون دیدگاه

جایگاه ولایت فقیه در نظام سیاسى اسلام چیست؟

به گزارش قرارگاه سایبری مجاهدان، اگر مکتب و نظام[۱] سیاسى اسلام تشریح گردد، یکى از مبانى مکتب «ولایت فقیه در عصر غیبت امامان معصوم(ع)» خواهد بود. همان‌گونه که «ثبوت ولایت»، به معناى «سلطه در عالم تکوین و تشریع براى خداوند متعال» یا «ولایت حضرات معصومین(ع) از نبى خاتم(ص) تا وصى خاتم(ع)» نیز در زمره مبانى…..

حدود اختیارات ولایت فقیه چه اندازه است؟
22 دی 1397
بدون دیدگاه

حدود اختیارات ولایت فقیه چه اندازه است؟

به گزارش قرارگاه سایبری مجاهدان، ادلّه «ولایت فقیه» فقیه را در زمان غیبت به عنوان زمام‌دار جامعه اسلامى و نایب معصومان(ع) معرّفى می‌کند. از این‌رو؛ آنچه براى رهبرى و اداره جامعه لازم است و عقلاى عالم آن‌را در زمره حقّ و اختیارات رهبران جامعه می‌دانند و براى حضرات معصومان(ع) ثابت بوده است براى فقیه در…..