برچسب: پیامبران
بر اساس روایات، آیا هرگونه کمک به افراد بی‌نماز و یا هم‌نشینی با آنان، هم‌طراز کشتن پیامبران الهی می‌باشد؟!
23 دی 1397
بدون دیدگاه

بر اساس روایات، آیا هرگونه کمک به افراد بی‌نماز و یا هم‌نشینی با آنان، هم‌طراز کشتن پیامبران الهی می‌باشد؟!

به گزارش قرارگاه سایبری مجاهدان، روایتی در نکوهش کمک به افراد بی‌نماز،[۱] به پیامبر(ص) نسبت شده است: «کسی که به با دادن لقمه‌ای غذا یا پوشاندن لباس به فرد بی‌نمازی کمک کند، مانند آن است که هفتاد پیامبر که اول آنها حضرت آدم(ع) و آخر آنها حضرت محمد(ص) است را کشته باشد».[۲] در این زمینه…..