برچسب: چهره
چرا انسان زیبایی را دوست دارد و آیا دیدن افراد زیبارو تأثیر مثبتی بر روان انسان خواهد گذاشت؟!
21 دی 1397
بدون دیدگاه

چرا انسان زیبایی را دوست دارد و آیا دیدن افراد زیبارو تأثیر مثبتی بر روان انسان خواهد گذاشت؟!

به گزارش قرارگاه سایبری مجاهدان، انسان فطرتاً کمال جو است و هر چیزی را که کمال باشد، می‌پسندد و دوست دارد. از آن‌جا که زیبایی کمال است؛ لذا آن‌را دوست دارد. بنابر این چون موضوع فطری است، نیازی به دلیل عقلی ندارد. دیدن روی زیبای انسان‌ها – چه خوب و چه بد – از لحاظ…..