برچسب: کلمات نماز
آیا اگر نمازگزار بعضی کلمات نماز را اشتباه بخواند، نمازش باطل است؟
23 دی 1397
بدون دیدگاه

آیا اگر نمازگزار بعضی کلمات نماز را اشتباه بخواند، نمازش باطل است؟

به گزارش قرارگاه سایبری مجاهدان، ۱. اگر کسی عمدا یا از روی کم‌کاری و یاد نگرفتن مسئله، کلمات نماز را اشتباه بخواند نمازش باطل است؛[۱] پس واجب است در پی یادگیری تلفظ صحیح کلمات و قرائت نماز بر آید. ۲. اگر نمازگزار تصور کند، کلمات نماز را صحیح می‌خواند، ولی بعدا متوجه ‌شود که در…..