برچسب: آسیب‌شناسی
۱۰ جریان فرقه‌ای فعال در ایران
۲۱ دی ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

۱۰ جریان فرقه‌ای فعال در ایران

امروزه در ایران تعداد زیادی از جریان‌های معنوی در حال فعالیت هستند. بسیاری از این جریان‌ها وارداتی‌اند و پاره‌ای هم بومی و داخلی. تا کنون اسامی مختلفی برای نامگذاری این جریانات انتخاب شده است؛ از جمله عرفان‌های نوظهور.