برچسب: آیت الله
بر چه مبنایی به اندیشمندان دینی، «آیت الله»، «حجة الاسلام» و … گفته می‌شود و آیا مرزبندی دقیقی میان این اصطلاحات وجود دارد؟
۲۱ دی ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

بر چه مبنایی به اندیشمندان دینی، «آیت الله»، «حجة الاسلام» و … گفته می‌شود و آیا مرزبندی دقیقی میان این اصطلاحات وجود دارد؟

همیشه این شبهه را داشتم که چرا و از چه زمانی این اصطلاح‌های «آیت الله» و «حجت الاسلام» برای عالمان به‌کار برده می‌شوند؟ از شما تقاضا دارم در خصوص معنای آن و نیز اصل و مبدأ این اصطلاحات نیز توضیح دهید؟