برچسب: اثنا عشريه
مذهب شيعه چند فرقه دارد و در كجاي جهان زندگي مي كنند؟
۲۱ دی ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

مذهب شيعه چند فرقه دارد و در كجاي جهان زندگي مي كنند؟

شيعه در لغت بر دو معنا اطلاق مي شود، يكي توافق و هماهنگي دو يا چند نفر بر مطلبي، و ديگري پيروي كردن فردي يا گروهي، از فرد يا گروهي ديگر.[1] در اصطلاح به آن عده از مسلمانان گفته مي شود كه به خلافت و امامت بلافصل علي ـ عليه السّلام ـ معتقدند، و بر اين عقيده اند كه امام و جانشين پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ از طريق نص شرعي تعيين مي شود، بنابراين امامت حضرت علي ـ عليه السّلام ـ و ديگر امامان شيعه از طريق نص شرعي ثابت شده است.[2]